Säkerhetsbesiktning

 

Glöm inte att säkerhetsbesikta din båt - för säkerhets skull.

 

 

Vad innebär en säkerhetsbesiktning?
En säkerhetsbesiktning utförs av en besiktningsman som är utbildad och auktoriserad genom Svenska Båtunionens försorg. Besiktningen ska ses som en rådgivning till båtägaren. För att hitta en besiktningsman kontaktar du i första hand din båtklubb. Det finns besiktningsmän i de flesta klubbarna. Du kan också söka på SBU:s hemsida. www.batunionen.com
Besiktningen omfattar, som benämningen antyder, en säkerhetskontroll av hela båten. "Besiktningen avser att fastställa om båten håller godtagbar standard ur sjösäkerhetssynpunkt, samt om i besiktningsprotokoll redovisade delsystem och installationer är godtagbara ur säkerhetssynpunkt". Den här typen av besiktning ger ingen värdering av båten.  Läs mer om vad som omfattas av besiktningen i "Råd & Tips för en säkrare båt" som kan beställas från SBU kansliet eller hämtas från hemsidan.

Var skall båten besiktigas?
Besiktningen kan ske antingen på land eller i sjön. Detta anges på protokollet.

Vad kostar en säkerhetsbesiktning?
Kostnaden för besiktningen är ca 150-350 kronor plus eventuellt resekostnad.

Måste jag vara med i en båtklubb för att få båten besiktigad?
Nej! Besiktningsmännen kan besiktiga alla fritidsbåtar.

Protokollförs besiktningen?
Ja, besiktningsmannen använder ett standardprotokoll. Båtägaren får behålla orginalet, besiktningsmannen skickar en kopia till båtförbundet och behåller själv en kopia.

Registreras protokollen?
Ja och nej! Protokollen registreras i statistiksyfte. Dvs vi registrerar anmärkningar och båttyp men inte båtens eller ägarens identitet. Det finns alltså inget register där man kan ta fram ett specifikt besiktningsprotokoll, däremot kan man få fram vilka anmärkningar en viss båttyp fått. Ansvaret ligger alltså på båtägaren att kunna visa giltigt protokoll om försäkringsbolaget kräver detta.

Kan jag använda säkerhetsbesiktningen i samband med köp av båt?
Nej det är inte lämpligt. Säkerhetsbesiktningen är ingen värdering och besiktningsmannen har inget ansvar för fel som upptäcks efter besiktningen.

Reducerad självrisk.
För att stimulera till flera besiktningar ger Svenska Sjö en reduktion på nästa års premie med 200 kr samt reduktion av självrisken med 1000kr vid en eventuell sjö-, slip- eller brandskada när besiktningen genomförts. Tala med din egen klubbs eller närmaste båtklubbs besiktningsman för att klara av en besiktning så snart som möjligt.

 

 

 

Om du vill kontakta mig skickar du ett mail till adressen mr(at)jablo.se

 

Latest News:

 

 

2010-10-11 »

 

Har nu bestämt mig för att avgå som MBF:s besiktningsansvarig. Jag har ingen lust att lägga ner tid på något som ingen vill ha. Kommer vara kvar som besiktningsman i klubben.

 

2010-10-11 »

 

Vi fick ny ordförande i besiktningskommittén i mars. Jag har fortfarande inte hört ett ljud från kommittén.

 

2010-04-15 »

 

På det konstituerande mötet efter båt-

riksdagen fick besiktningskommittén en ny ordförande.

 

2010-04-04 »

 

Var på båtriksdagen i helgen. Endast

50 000 kr sattes av till besiktning och

säkerhet. Säkerhet till sjöss är tydligen

inte viktigt.

 

2010-01-30 »

 

Årets besiktningsträff hölls 30/1.

Vi behandlade läget på besiktningsfronten. Besiktningarna ökade något förra året men antalet är fortfarande lågt.

Dödsolyckan i Strängnäs togs upp, där en båt välte över ägaren.

Tips om vaggor och vagnars utförande har tagits fram under hösten.

 

2009-11-03 »

 

Kallelse till besiktningsträff i Västerås den 30/1 2010. Se mera på MBF hemsida.

 

2009-03-23 »

 

En till Bavaria får problem med trasig köl efter grundstötning. Läs på ägarens hemsida.

 

 

Categories:

 

Råd och tips för en

säkrare båt

 

Egen säkerhetskontroll

av båt

 

Tips om vaggor och vagnar

Om dricksvatten i båtar

Bränsle mikrober

 

 

Mera mikrober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Båtapoteket

 

 

 

Farliga slangklämmor

 

 

Tips om uppblåsbara flytvästar

 

 

 

 

 

www.jablo.se © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

Säkerhetsbesiktning vad är det för något?

Säkerhetsbesiktningen är en säkerhetsrådgivning till båtägaren. Jag brukar betona att det inte finns något tvingande i besiktningen, utan det är en rådgivning till båtägaren om vad han/hon bör fixa på sin båt för att den ska bli säkrare. Man blir oftast lite hemma blind på sin egen båt och då är det bra att någon med nya ögon kommer och tittar på båten.

Vi som är säkerhetsbesiktare utbildas av Svenska Båtunionen (SBU) och det finns oftast en eller fler besiktare i lite större klubbar. Man kan hitta oss på SBU:s  och Svenska Sjö:s hemsida.

Själv är jag säkerhetsbesiktningsansvarig i Mälarens Båtförbund (MBF) och ansvarar för att förbundets besiktningsmän får utbildning mm. Här på hemsidan kan du hitta en hel del material förknippat med båtsäkerhet.