Motorunderhåll

Kylvatten- och Avgasslangar (Diesel & Bensinmotorer)

ALLMÄNT
Läckande kylvattenslangar utgör en fara. Motorn kan överhettas och båten vattenfyllas. Skadade avgasslangar kan orsaka intrång av giftiga avgaser och vattenfyllning av båten. Gummi hårdnar och blir sprött när det åldras. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera slangarnas kondition och byta ut dessa då de visar tecken på sprickbildning eller bristningar i armeringen.  

VINTERKONTROLL
Kontrollera kyl- och avgasslangarna noga. De skall kännas mjuka och vara böjliga. Byt om de har blivit hårda och spröda. Kontrolldra slangklammorna.

 

Impeller (Diesel & Bensinmotorer) 

ALLMÄNT
Kylvattentillförseln till din motor är helt beroende av impellerns funktion. Skötsel och underhåll av denna komponent är vital för både motorns funktion och för din egen säkerhet.

 

Drivremmar (Diesel & Bensinmotorer) 

ALLMÄNT
Vid uppläggning av båten är det den sista gången för säsongen att kontrollera motorns drivremmar för generator och vattenpumpar, en vital säkerhetskontroll som du bör utföra två eller tre gånger per år. Med drivremmarna i gott skick och rätt justerade får du bättre laddning, minskar risken för att motorn överhettar och får ut maximal livslängd av remmarna.

 

Bränslesystemet (Diesel & Bensinmotorer) 

ALLMÄNT
Regelbundet underhåll minskar risken för att bränslesystemet förorenas av vatten och smuts.

BRÄNSLEFILTER
Byt bränslefilter och rengör silen i bränslepumpen (om sådan finnes). Lufta bränslesystemet som beskrivs i motorns handbok och kör motorn varm medan du kontrollerar om det finns något bränsleläckage. Stäng av motorn omedelbart om det finns tecken som tyder på läckage.

 

Luftfilter och Insugningsljuddämpare (Diesel & Bensinmotorer) 

ALLMÄNT
Dieselmotorer har vanligtvis ett utbytbart eller tvättbart luftfilter.
Bensinmotorer har flamskydd.

 

KONTROLLERA / BYT FILTER
Oavsett typ av motor, ett rent luftintag gör att din motor fungerar bättre och mera ekonomiskt kommande säsong. 

 

Elsystemet (Diesel & Bensinmotorer) 

ALLMÄNT
Fuktig och saltbemängd havsluft utgör en krävande miljö för båtens elsystem, ett system som man dessutom ställer extra stora tillförlitlighetskrav på. Prestanda och säkerhet påverkas negativt av krypströmmar, korrosion, oxidering, och spänningsfall. Läckströmmar som söker sig väg genom slagvattnet i båten, kan förhindra att befintliga skyddsanordningar mot galvanisk korrosion sätts ur funktion vilket kan leda till snabba och förödande korrosionsangrepp. Detta kan dock förhindras med vård och regelbundet underhåll.
Se upp med skadade kablar och anslutningar, speciellt om det finns risk för att de kan komma i kontakt med slagvattnet i båten. Undvik att ha elkablar förlagda i kölsvinet.  

BATTERIFÖRVARING
Demontera batteriet/erna ur båten. Gör rent och fetta in polskorna. Byt ut dessa om de är oxiderade eller anfrätta. Tvätta av batterierna med tvållösning och ijummet vatten. Kontrollera elektrolytnivån och fyll på med batterivatten till rätt nivå. Ladda batterierna fullt och förvara dem därefter inomhus i ett svalt utrymme med god ventilation. Underhållsladda batterierna en gång varje månad under förvaringstiden.
Varning: Batterier förstörs om de lämnas oladdade under längre tid. Ett urladdat batteri kan förstöras genom frysning.

 

Drev och Backslag (Diesel & Bensinmotorer) 

OLJEBYTE
Byt olja i drev och/eller backslag. Grå missfärgning av den gamla oljan kan tyda på att den är utblandad med vatten. Låt din verkstad kontrollera enheten med avseende på läckage. Se motorns handbok för rätt procedur vid oljebyte i drevet. Smörj splinesförbud vid motorkoppling och drivaxel.  
OBS! Vissa försäkringsbolag kräver att drevet skall monteras av från båten och att det förvaras på ett säkert ställe när båten står på land. Kontrollera villkoren med ditt bolag.

 

Propellrar (Diesel & Bensinmotorer) 

ALLMÄNT
En skadad propeller kan orsaka vibrationer, vilket i sin tur kan orsaka allvarliga skador på drev och transmission, axlar och lager. En skadad propeller kan också orsaka förlust av fart och prestanda. Även en mindre skada kan resultera i att propellern kaviterar eller få andra allvarliga konsekvenser.