Vad kostar båten?
Objekt 1 år 10 år
Bryggplats 3,5 m 2 760,00 kr 27 600,00 kr
Vinteruppläggning 2 100,00 kr 21 000,00 kr
Sjösättning 800,00 kr 8 000,00 kr
Torrsättning 800,00 kr 8 000,00 kr
Försäkring 3 700,00 kr 37 000,00 kr
Båtklubb 400,00 kr 4 000,00 kr
Segel (räknat på 10 år) 5 000,00 kr 50 000,00 kr
Sprayhood, sittbrunns, stor och rullkapell 2 000,00 kr 20 000,00 kr
Fall (räknat på 20 år) 500,00 kr 5 000,00 kr
Motor (olja, impeller, oljefilter, luftfilter, bränslefilter, remmar, slangar) 750,00 kr 7 500,00 kr
Vårrustning (bottenfärg, vax, vattenlinje, penslar, roller, tape mm) 2 500,00 kr 25 000,00 kr
Övrigt underhåll (teaknåt, lackade trädetaljer mm) 1 000,00 kr 10 000,00 kr
Spisbränsle och värmare 500,00 kr 5 000,00 kr
Drivmedel (räknat på 100 liter diesel) 1 300,00 kr 13 000,00 kr
Totalt 24 110,00 kr 241 100,00 kr
Nyinvesteringar i ny utrustning är ej med tex ny logg,
GPS, spis, värmare, dynor, toalett eller autopilot.